• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

La defensa del dret a l’habitatge

Per què s’ha de continuar defensant el dret a l’habitatge i com ho fem a Quart Món

Des de l’any 1998, més de 150 persones han participat en el nostre equip com a voluntàries i voluntaris. El seu objectiu? Acompanyar famílies a millorar les seves condicions de vida.

Durant aquest temps hem fet tota mena d’activitats: una biblioteca de carrer al Poblenou, sortides i tallers d’alfabetització al Clot, grups de reforç escolar a La Verneda i La Pau, un esplai a Torre Baró; aquestes són només unes poques que se’ns acudeixen. N’hi ha algunes de memorables, com el grup de futbol o les colònies, i altres de tan senzilles com anar a fer un cafè amb les famílies. Així és com hem conegut més de 130 famílies, és a dir, unes 500 persones que viuen en naus, caravanes, solars o locals.

La trajectòria no ha estat gaire senzilla, les famílies passen per nombrosos reptes, entre els quals el fet de ser expulsats sistemàticament de diferents espais. Amb aquesta mobilitat, nosaltres hem anat flexibilitzant les nostres activitats d’acord amb les circumstàncies. Després de cada desallotjament hem d’esperar a veure cap a on ha anat la família i en quines condicions es troben al nou espai. Moltes vegades les famílies necessiten més acompanyament en aquest moment de vulnerabilitat, d’altres, se’n van lluny i ens costa més arribar fins a on són.

Recentment, aquesta dificultat ha anat creixent. Els últims anys, hem estat testimonis d’una pujada en el nombre de desallotjaments. Entre el 2020 i el 2023 es van duplicar les expulsions de les famílies que coneixem (aquesta xifra correspon només a les famílies que atenem i és molt petita en comparació amb el nombre de desallotjaments que hi ha en tota la ciutat).

Any Famílies desallotjades Persones Desallotjades
2020 9 42
2021 10 39
2022 12 46
2023 21 84

Nombre de famílies i persones desallotjades en els últims anys.

Tan sols el 2023, 21 famílies amb 42 infants van ser expulsades de l’espai on vivien… i també del municipi. El fet que les famílies marxin no erradica la problemàtica del sensellarisme, sinó que el trasllada a altres municipis i, a sobre, dificulta la tasca de les entitats que les acompanyem. Les tècniques i voluntàries triguem temps a saber on se n’han anat i, a més, la família requereix temps per adaptar-se al nou espai abans de tornar a participar en qualsevol mena d’activitat o itinerari d’inserció.

En altres casos, les notícies són més encoratjadores. Algunes de les famílies que hem acompanyat (de mitjana, un 26%) han aconseguit un habitatge estable: sigui amb el suport del lloguer social, de polítiques de regulació d’habitatge o de la xarxa familiar i el seu esforç personal.

Una voluntària visita a una família que ha accedit a un habitatge estable.

Quan tenim aquests casos d’èxit, les famílies passen per un procés de vinculació amb entitats del barri i, gradualment, nosaltres deixem d’acompanyar-les. Tot i amb això, la situació a la ciutat continua sent alarmant: segons dades del consorci, hi ha unes 865 persones vivint a locals i assentaments a la ciutat.

Davant aquesta realitat, l’equip de Quart Món, continua la seva tasca d’acompanyament, ara també intentant arribar a famílies que encara no coneixem. Aquest curs 2023-2024 hem iniciat el contacte amb persones de diverses procedències, i amb dificultats i problemàtiques vàries. Així també ens hem trobat amb nous reptes, des de la barrera idiomàtica fins a la desconeixença dels costums d’altres cultures, però, al cap i a la fi, els nostres esforços continuen dirigits a afavorir la inclusió de tots els membres de la nostra comunitat.

Com sempre, apostem per l’accés igualitari a drets bàsics: educació, feina i, evidentment, habitatge. Aquestes són les eines imprescindibles per construir una societat que doni les mateixes oportunitats a tots els seus membres.