• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

FORMACIÓ QUART MÓN

Des de Quart Món creiem que l’educació és un pilar indispensable per a grans i petits: genera oportunitats i és el pas necessari per sortir de la pobresa i viure dignament.

La nostra entitat ofereix reforç grupal i individual per a petits i joves, i activitats formatives per a tots aquells adults que vulguin formar-se. Aquestes activitats tenen l’objectiu de fomentar la millora del desenvolupament acadèmic i funcional del col·lectiu.

 

.

Reforç grupal per a infants i joves

 

De dilluns a divendres treballem conjuntament amb petits grups de nens i nenes per ajudar-los amb els deures de l’escola i amb totes les seves necessitats formatives.

Un grup de voluntaris col·laboradors treballa perquè els infants millorin les seves capacitats lectora i matemàtica. Durant l’activitat, també donem molta importància en incidir en àmbits com la concentració o l’autoestima.

Els / les menors que assisteixen al reforç participen mitjançant la reflexió diària al final de l’activitat, en la qual es fa una avaluació a nivell personal i grupal i es debaten idees i propostes de millora.

Quart Món posa en marxa el reforç grupal perquè, encara que molts dels nens van a l’escola, no tenen a casa un lloc adequat per fer els deures. Aquesta manca d’espai, fa que la concentració sigui molt més difícil i que no puguin adquirir els hàbits d’estudi necessaris.

Per altra banda, els familiars sovint no poden ajudar-los a fer els deures perquè han de sortir a treballar o no tenen la formació suficient perquè van anar pocs anys a l’escola. Un dels objectius del reforç és intentar aconseguir que les famílies d’impliquin en el procés educatiu dels / de les menors a càrrec seu.

A més a més, un equip de voluntaris s’encarrega d’acompanyar als infants i joves pels diferents recursos del barri on viuen per tal d’arrelar-los al seu territori i fomentar l’empoderament de la família. L’objectiu és fer de pont entre famílies i professionals, i responsabilitzar-les mitjançant el vincle de tot el procés.

On:  Als barris del Clot i Besòs, de dilluns a divendres. 

Vols fer un voluntariat?

 

Reforç individual per a infants i joves

 

Des de Quart Món també realitzem reforç individual a tots aquells infants o joves amb ganes d’aprendre.

El voluntari acompanya el jove i, conjuntament, treballen aspectes que afavoreixen el desenvolupament del noi o noia i que l’ajuden a adquirir els coneixements necessaris per a la seva formació.

On: Als barris del Clot i Besòs, en funció de les possibilitats del menor i de la persona voluntària.

Vols fer un voluntariat?

Activitats formatives per a adults

 

Des de Quart Món realitzem tallers participatius i dinàmics on parlem amb homes i dones sobre temes com les relacions de gènere, l’estalvi energètic, la nutrició i la planificació familiar

També impulsem un grup de dones que, a través del lleure, vol generar dinàmiques d’autogestió, posar en valor els seus coneixements i habilitats, crear vincles i posar les dones en el centre i fer-les protagonistes.

Aquest taller de dones el fem de manera paral·lela a l’activitat de reforç escolar i es complementa amb una ludoteca per als fills i filles més petits.

 

OnAl barri del Clot, una tarda a la setmana. 

Vols fer un voluntariat?