• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

TREBALL EN XARXA

Coordinació externa: treball en Xarxa

 

Des de Quart Món ens coordinem amb l’Administració Pública i amb diverses entitats que treballen directament o indirectament amb les famílies en situació de vulnerabilitat i risc social. La relació amb aquestes entitats ens permet:

  • Trobar respostes conjuntes a les diferents problemàtiques.
  • Ampliar el ventall de recursos per a les famílies i infants.
  • Tenir major incidència i ser més eficients.
  • Compartir experiències i intel·ligències col·lectives.

 

En l’àmbit del suport educatiu i del lleure treballem amb:

  • Escoles i instituts per coordinar les accions de suport escolar.
  • Fundació Educo i una plataforma de 32 entitats d’acció social de tot l’Estat per compartir experiències i promoure els drets i la participació dels infants.
  • Entitats que treballen reforç escolar als barris on viuen les famílies que acompanyem.
  • Biblioteques i centres cívics.

 

En l’àmbit del suport a les famílies col·laborem amb:

 

En l’àmbit del treball comunitari participem a: