• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

QUI SOM?

Quart Món som una entitat de voluntariat sense ànim de lucre que acompanya famílies d’origen galaicoportuguès en el seu procés d’inclusió social.

La nostra tasca es va iniciar l’any 1998, al detectar les necessitats derivades de l’exclusió social que patia un grup de famílies que vivia en caravanes i camions als carrers de Barcelona i Badalona.

Tots aquests anys hem pogut dur a terme una gran quantitat d’activitats enfocades a la inclusió social gràcies a la tasca de les persones voluntàries que conformen l’entitat i que s’impliquen en la millora de la qualitat de vida de les famílies.

 

Qui som Amics Quart Mon

La nostra missió

 

Durant els últims vint anys hem acompanyat diàriament les famílies i hem conegut la seva realitat, una realitat marcada per mancances econòmiques i socials que dificulten la inclusió social i relació amb l’entorn.

Quart Món es crea amb la missió de donar resposta a aquests problemes a través d’un tracte personal i d’activitats lúdico-formatives que demanden les famílies i que s’adrecen tant a infants, joves, pares i mares.

Els nostres tres àmbits fonamentals d’actuació són:

  • La formació
  • L’habitatge estable
  • L’accés a una feina digna i remunerada.

Visitar les famílies allà on viuen, passar temps amb elles, escoltar-les i conèixer les seves necessitats és imprescindible i una tasca transversal en totes les activitats i accions que portem a terme.

Aquest acompanyament ha estat una de les peces perquè les famílies millorin l’accés a la salut, l’habitatge i la formació.

 

 

Els nostres objectius

 

Aquests són els objectius principals de Quart Món:

  • Trencar el cercle d’exclusió de les famílies galaicoportugueses i convertir-les en protagonistes del seu procés d’inclusió.
  • Fer visible la realitat de les famílies en els àmbits social i polític per fomentar el compromís i la solidaritat.

 

 

Som una entitat que existeix des de l’any 1997. Estem constituïts legalment com a associació i registrats al Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat.