• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Memòria 2021: Com hem acompanyat aquest any

Aquest any 2021 ens ha deixat les restes d’una pandèmia mundial, en la qual les famílies que acompanyem s’han vist encara més afectades per les desigualtats que pateixen dia rere dia. Més d’una vintena de famílies s’han vist involucrades en un procés de desallotjament. Famílies amb infants, adolescents, gent gran… persones a qui se’ls ha denegat un dret bàsic, un habitatge digne.

“Jo no visc, jo sobrevisc” és una frase que ens ha marcat a totes les persones que acompanyem, un total de 81 famílies. Any rere any els Amics del Quart Món continuem lluitant al costat de les famílies per aconseguir tres pilars fonamentals: l’educació, l’accés al treball i un habitatge digne.

 

A QUI HEM ACOMPANYAT

L’any 2021 hem acompanyat 81 famílies, una xifra més baixa que l’any anterior, que suposa un 10% menys que l’any 2020, però a la vegada hem intensificat més que mai les visites amb les famílies amb un total de 407 visites.

La xifra de persones acompanyades també s’ha reduït, amb un total de 320 persones, 31 menys que l’any passat. D’aquestes 320 persones, el 28,8% són dones, el 25,6% homes, el 25,3 són nens i el 20,3% són nenes.

 

COM HO HEM FET?

Tot i viure aquest 2021 amb restes de pandèmia, hem pogut tornar a les diferents activitats i suports de manera 100% presencial, no obstant, hem seguit amb l’acompanyament telefònic i fent de pont amb les famílies i les escoles.

Fomentant l’acompanyament, donant suport educatiu i realitzant activitats de lleure amb nens i adolescents. D’aquesta manera hem pogut:

  • Acompanyar amb 407 visites presencials, 223 trucades. Hem fet 70 acompanyaments vinculats a la inserció laboral, 97 vinculats a l’educació i 160 visites relacionades amb l’habitatge, ja que més del 60% de les famílies a les que acompanyem tenen habitatges inestables. Enguany, 26 famílies han patit un procés de desallotjament, afectant així un total de 102 persones.
  • Donar suport educatiu a 11 nens, nenes i adolescents i l’atenció a 10 dones en activitats d’alfabetització i sortides culturals.
  • Fomentar l’educació i l’oci en el temps lliure amb 26 nenes i nens en els barris de La Pau i Torre Baró.

 

AMB QUI HO HEM FET?

  • Aquest 2021 hem comptat amb un equip de 38 voluntaris i voluntàries implicats en la lluita contra l’exclusió social i un equip de dues tècniques que dona continuïtat al projecte. També ens han acompanyat 25 socis, sòcies i donants que ofereixen suport al projecte i un gran treball en xarxa amb 50 escoles, instituts, entitats socials i administracions.