• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Què fem aquest curs?

Tornem als orígens segueix sent el nostre objectiu després de la pandèmia per la Covid-19, la qual ens ha demostrat la importància i els pilars que suposaven l’amistat i l’acompanyament amb totes les famílies. Per aquesta raó hem enfocat totes les activitats per tal de seguir estar ben aprop de totes elles.

Els reptes d’aquest nou any és estar més que mai al costat de totes les famílies i poder acompanyar-les en tots els moments i en totes les activitats, com són l’esplai, el reforç escolar, dones, el grup de joves i les diverses visites al llarg de l’any.

ESPLAI

Durant l’any passat només vam poder realitzar l’esplai per a una desena nens i nenes de sis a dotze anys a la Torre Baró, però aquest any estem reactivant tant l’esplai de Torre Baró com el de La Pau. Aquest dissabte ens hem reunit amb tots els nens al Cosmo Caixa, el museu de ciències de Barcelona, hem pogut visitar el Bosc Inundat, el Jardí Vertical o el cub de vidre, entre altres.

Cosmo Caixa AMQM

L’esplai és molt important, ja que treballem a través dels valors, oferim a tots els nens i nenes un moment per tal de tenir una convivència saludable per saber conviure i compartir amb els seus companys i companyes. A més eduquem amb valors i treballem a través de l’oci.

REFORÇ ESCOLAR

Per una altra banda, seguirem amb el reforç escolar, però amb canvis ben positius. L’any anterior, després del confinament, vam poder acompanyar aquest reforç des de les cases de cada un dels nens de la millor forma possible.

El projecte d’aquest any estarà format per l’agrupació d’alumnes i professors en espais oberts, així com centres cívics o biblioteques. Tenim aproximadament una desena de nenes i nenes acompanyats per un tutor/a o un voluntari/a, el qual sempre està en contacte amb les escoles, ja que considerem molt important generar aquest pont per tal de comprendre els punts forts i els punts febles de cada nen i nena, per dialogar amb els professors, etc.

Aquest diàleg és molt important, i sempre serà des del context d’amistat, per tal de descobrir les habilitats de cada infant, que l’ajudaran durant tota la seva vida, com per exemple, potenciar la lectura, l’escriptura, i altres habilitats importants en el dia a dia.

DONES

Un altre aspecte molt important de la nostra fundació es Madres, el qual canviem aquest any pel nom de Dones, ja que volem que aquest sigui un espai per a totes elles, per totes les mares, filles,  nevodes … que acompanyem i ens acompanyen.

En el nostre curs d’alfabetització, on ensenyem a escriure i a llegir, es realitzarà tres cops al mes durant tres setmanes per unes sis dones aproximadament. Durant l’última setmana de cada mes volem realitzar tallers on poder invitar un gran nombre de dones, un total de vint-i-dos, per tal de poder realitzar sortides on puguin fer ús dels recursos de la ciutat, com utilitzar el metro, visitar museus, així com saber on trobar els recursos que ofereix la ciutat.

GRUP DE JOVES

Un cop els nens del nostre esplai es converteixen en adolescents, arriben a formar part del nostre grup de joves, d’entre tretze i divuit anys. Aquest grup és molt important ja que suposa una continuació i un acompanyament de tots aquest joves durant la seva època de transcició i de canvis, per tal de saber prendre decisions i saber com projectar el seu futur de la millor forma possible.

VISITES

Per últim, durant aquest nou any ple de canvis, seguirem realizant visites, una activitat transversal, ja que acompanyem un total de noranta famílies. Estem formats per aproximadament  per uns quaranta voluntaris i voluntàries amb diverses tasques per acompanyar a totes aquestes famílies.

ACTIVITAT DE COMUNICACIÓ

Una de les moltes tasques que els nostres voluntaris i voluntàries realitzen és també l’activitat de comunicació. Tots ells investiguen i relaten el que succeix en aquesta entitat i entre les famílies, per tal de que a través de les xarxes socials i la nostra web, Amics sigui conegut per a tots i totes.

Amb aquestes visites  que hem esmentat anteriorment, és on es despren el vincle que existeix des de fa més de vint-i-tres anys i és el vincle que volem seguir creant, però ara amb més potència que mai, ja que tenim l’oportunitat de poder tornar a les seves cases per compartir i acompanyar d’una manera més propera i humana.