• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Memòria 2020: Tornem als orígens

Recordem l’acompanyament que els Amics del Quart Món vam fer l’any passat, durant la pandèmia.

2020 ha estat un any de veritable adaptació. Adaptació a una vida amb pandèmia i adaptació, també, des d’Amics del Moviment Quart Món per tal de crear, inventar noves sinergies per seguir fent costat a les famílies que necessitaven, més que mai, de tota l’ajuda possible.

Hem impulsat l’ensenyament digital. S’ha fet patent, amb més força, l’escletxa digital, però també les ganes dels infants i dones per seguir aprenent. Els amics hem donat suport a mig centenar de nens i nenes i a mitja dotzena de dones. A més de seguir treballant el vincle, tan necessari, amb les escoles.

Hem acompanyat a 24 famílies que han estat desallotjades durant 2020. Molts han pres consciència dels seus drets i han començat a informar-se o connectar-se a les reunions de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). I els hem fet costat amb el coneixement dels drets, tràmits o gestions del procés judicial.
I per últim, i no menys important, hem treballat amb 15 centres educatius, entitats com Formació i Treball i el Secretariat Gitano, expertes en inserció laboral; i altres associacions i xarxes, com Amnistia Internacional i la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, que defensen els seus drets.

A QUI HEM ACOMPANYAT?

L’any 2020 hem acompanyat a unes 90 famílies, gairebé un 22% més que l’any 2019, una xifra remarcable tenint en compte les dificultats de fer acompanyament en pandèmia.
Hem atès a 351 persones, una xifra lleugerament superior a les 301 acompanyades durant l’any anterior. D’aquestes, el 51,6% han estat homes i el 48,4% han estat dones.
Part d’aquests homes i dones atesos han estat essencials durant el confinament, ja que desenvolupaven feines de transport i neteja.

COM HO HEM FET?

Reinventant la manera d’apropar-nos i acompanyar en època de pandèmia. Amb la Covid-19 ens hem adaptat, introduint l’acompanyament telefònic i hem fet de pont entre les famílies i les escoles.
Un cop les autoritats sanitàries ho han permès hem reprès les activitats. D’aquesta manera hem pogut fomentar:

• L’acompanyament amb 279 visites presencials, 335 trucades, 65 suports per a la gestió de tràmits o suport a 24 famílies en situació de desallotjament.
I és que en plena pandèmia els desallotjaments han continuat. 9 famílies ho han patit i 15 han tingut una ordre de desallotjament. Entre els afectats hi havia 58 menors.

• El suport educatiu a 27 nens, nenes i joves, l’acompanyament educatiu virtual a 47 i l’atenció a 6 dones en activitats d’alfabetització.

• Foment del lleure amb 28 nens i nenes i 11 joves als barris del Clot, la Verneda i Torre Baró.

AMB QUI HO HEM FET?

• A 2020 hem comptat amb un equip de 36 voluntaris i voluntàries i amb un equip tècnic format per tres persones. També ens han acompanyat 33 socis i sòcies que ofereixen suport al projecte i hem tingut una relació estreta en l’àmbit telemàtic amb 43 centres educatius, entitats socials i administracions, 8 més que l’any anterior.

Moltes gràcies per seguir fent-nos costat!