• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Desallotjaments en plena pandèmia: la realitat de les famílies que acompanyem

A Amics del Moviment Quart Món acompanyem aquests dies set famílies, que inclouen més de 10 menors, i que tenen pendents ordres de desallotjament als barris de la Pau i la Verneda a Barcelona. El nou decret-llei 37/2020, del 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports, no empara les famílies que viuen en naus i solars en desús.

Un decret llei amb futur incert

Aquest decret llei té uns condicionats marcats i no tothom pot acollir-se. Per poder acollir-se a la llei, l’habitatge ocupat ha de pertànyer a persones jurídiques o físiques amb més de deu propietats, s’ha de tenir un informe de vulnerabilitat emès per Serveis Socials i haver entrat a l’habitatge abans de l’entrada en vigor del decret llei esmentat.

Tot i que aquesta situació ha alleugerit les circumstàncies de les famílies afectades només les protegeix de manera temporal, ja que en el moment en què el decret quedi suspès les famílies seran desnonades sense una alternativa real d’habitatge. A aquest impacte hem de sumar l’afectació que pot comportar allunyar els infants de les escoles, a famílies senceres del seu entorn social habitual, del metge o del seu propi lloc de treball.

Amics s’incorpora a les assemblees de la PAH

Per altra banda, Amics del Moviment Quart Món ha començat a assistir a les assemblees de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en la qual estan rebent assessorament en matèria d’habitatge. Gràcies a aquest suport s’ha analitzat la llei 24/2015 que recull que un gran tenidor, persona física o jurídica que té més de 15 propietats, està obligat a oferir lloguer social en cas de famílies vulnerables sense cap alternativa habitacional.

Les famílies que estiguin ocupant un espai, per tant, d’un gran tenidor tenen dret a un lloguer social, però no és un camí fàcil. Els grans tenidors només estan obligats a oferir un lloguer social per un període de tres anys i pot donar-se el cas de què, tras finalitzar aquest lloguer, les famílies puguin tornar a quedar-se sense llar i de nou, a una enèsima situació d’incertesa.