• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
 • +34 635 886 930

Memòria 2019: L’augment de la inestabilitat en l’habitatge es tradueix en un major acompanyament

Repunt en la inestabilitat en l’habitatge de les famílies, major acompanyament i augment en el nombre de socis/sòcies de l’entitat. Compartim amb tots vosaltres la memòria anual del 2019 amb les dades més rellevants.

Les xifres de l’entitat el 2019 ens transmeten motius de preocupació: l’augment fins a un 70,2% de les famílies que viuen amb una inestabilitat en l’habitatge, solars o fàbriques en desús, una xifra un 2,2% superior a les dades del 2018. Però també reflecteixen dades per a l’esperança: l’augment del nombre de socis i sòcies per a fer suport i acompanyament i el nombre més gran de centres educatius, entitats i administracions vinculades a donar suport a aquestes famílies.

A QUI HEM ACOMPANYAT?

L’any 2019 hem acompanyat a 301 persones de 74 famílies, això comporta un 1,35% més que a les xifres de l’any anterior. 

Del total de persones ateses, un 51,5% eren menors d’edat i un 48,5% eren persones adultes. Per gènere hem atès a un 50,2% de dones envers un 49,8% d’homes.

Una xifra remarcable comparativament és que el 2017 hi havia un 61% de famílies en habitatges inestables, aquesta xifra va augmentar fins al 68% l’any passat i aquest 2019 hem creuat la barrera del 70% de famílies ateses amb inestabilitat pel que fa a l’habitatge.

COM HO HEM FET?

Acompanyant a les famílies

 • Hem acompanyat a les famílies fent visites a les seves vivendes en un 14% més que l’any 2018 i hem realitzat 119 acompanyaments i tràmits, un 19% més.
 • Hem donat suport a 24 famílies que han patit una situació de desnonament. Una xifra que gairebé duplica, malauradament, les ateses durant l’any passat.

Donant suport educatiu

 • Hem fet els deures amb 28 nens, nenes i joves dels barris del Clot i la Verneda.
 • Ens hem coordinat amb 7 escoles per tal de fomentar el millor possible el reforç educatiu en aquelles àrees més necessàries.
 • 17 dones, set  més que l’any passat, han gaudit de les activitats de lleure, així com han participat en classes d’alfabetització.

Fomentant el lleure d’infants, joves i famílies

 • 53 nens i nenes han participat en les activitats de lleure promogudes per la nostra entitat als barris del Clot, La Verneda i Torre Baró, una xifra lleugerament superior a la de 2018.
 • 13 adolescents han gaudit de les activitats enfocades exclusivament per al grup de joves.
 • 16 famílies han participat en les activitats de lleure familiar.

AMB QUI HO HEM FET?

 • Aquest any hem comptat amb un equip de 38 voluntaris i voluntàries i amb un equip tècnic configurat per tres persones. 
 • Amb 29 persones sòcies que donen suport a l’entitat i creuen cada dia en aquest projecte.
 • I amb 35 centres educatius, entitats i administracions, dos més que l’any 2018.

A tots ells i elles, moltes gràcies per seguir confiant amb nosaltres!